Después de la tormenta (Umi yori mo mada fukaku)
Japón, 2016, 117′
Dirigida por Hirokazu Kore-eda.
Con Hiroshi Abe, Yoko Maki, Kirin Kiki y Taiyo Yoshizawa.

Por Hernán Schell & Federico Karstulovich

Comentarios